Privacyverklaring LI sports

INTRODUCTIE

In deze privacy statement kunt u lezen hoe wij omgaan met uw (persoons)gegevens. Heeft u vragen over de informatie in deze verklaring? Neem dan contact met ons op.


TOEPASSING

Deze privacy statement is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met LI sports

Bedrijfsgegevens:

Naam: LI sports (LUXimprove Sportveldverlichting B.V.)
Adres: Weihoek 10D, 4416 PX Kruiningen
Telefoonnummer: +31 113 405 806
KvK: 53751140
Website: www.li-sports.com

De website van LI sports (www.li-sports.com) verwerkt privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens. LI sports is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens en vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens erg belangrijk.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. In deze privacy statement leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen. Daarnaast leggen we uit voor welk doel we deze gegevens gebruiken.


PERSOONSGEGEVENS

Wat zijn persoonsgegevens? Persoonsgegevens zijn gegevens die direct over een persoon gaan of informatie die naar een persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, postcode, huisnummer, ras, godsdienst, gezondheid etc.

In uw websitebezoek of samenwerking met LI sports zijn deze gegevens niet allemaal relevant. We willen u vragen enkel persoonsgegevens te verstrekken die u noodzakelijk acht voor onze samenwerking.


DOELEINDEN

LI sports verzamelt persoonsgegevens via www.li-sports.com op een aantal manieren:

  • Via formulieren op onze website
  • Via Google Analytics
  • Via de LI sports nieuwsbrief
  • Via de chatfunctie op de website


FORMULIEREN OP DE WEBSITE

De LI sports website is voorzien van een contactformulier en een formulier waarmee u een offerte kunt aanvragen. In deze formulieren wordt gevraagd om persoonsgegevens.

In het contactformulier en formulier ‘offerte aanvragen’ vragen we u om:

Uw naam,

e-mailadres,

telefoonnummer,

een bericht.

Met deze formulieren kunt u ons vragen stellen of een aanvraag doen voor een van onze diensten. De gegevens die we verzamelen met de formulieren gebruiken we om uw vraag te beantwoorden. Dit doen we per e-mail of per telefoon. De gegevens die u invoert worden beperkte tijd door ons bewaard. Bij vervolgvragen kunnen we deze gegevens gemakkelijk benaderen wanneer het nog in ons systeem staat. Ook kunnen we aan de hand van de vragen en antwoorden onze medewerkers trainen om vragen beter te kunnen behandelen. We bewaren de ingevulde gegevens maximaal zes maanden nadat u ze ingevoerd hebt.


GOOGLE ANALYTICS

De LI sports website maakt gebruik van Google Analytics. We gebruiken deze tool om anonieme, analytische data te verzamelen van onze websitebezoekers. Deze website statistieken gebruiken we om te leren van onze websitebezoekers en daarop onze producten en diensten aan te passen. De gegevens die we verzamelen zijn anoniem, we kunnen aan de hand van de informatie niet achterhalen wie de personen achter de data zijn.

De verzamelde informatie wordt opgeslagen op Google datacenters. Locaties van de datacenters: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html. Over de verwerking van deze gegevens hebben we afspraken gemaakt met Google door middel van een verwerkersovereenkomst. Google heeft geen toestemming om deze gegevens te gebruiken voor andere toepassingen. Meer over het privacy beleid van Google is hier te vinden. https://policies.google.com/privacy?hl=nl


DE LI SPORTS NIEUWSBRIEF

Op de website kunt u zich aanmelden voor de LI sports nieuwsbrief. De LI sports nieuwsbrief bevat informatie over de producten en diensten van LI sports. We verzenden de nieuwsbrief met e-mailprogramma Mailchimp. U kunt zich aanmelden door in de footer uw e-mailadres in te voeren bij het kopje ‘inschrijven voor de nieuwsbrief’.

Op dat moment komt uw e-mailadres op de lijst te staan waarnaar we de LI sports nieuwsbrief versturen. Elke nieuwsbrief die we versturen is voorzien van een knop waarop u zich uit kunt schrijven. Nadat u op deze knop hebt geklikt krijgt uw mailadres het label ‘unsubscribed’ en zult u de nieuwsbrief niet meer ontvangen. We bewaren uw mailadres nog wel 3 maanden nadat uw zich heeft uitgeschreven, zodat we nog toegang hebben tot de statistieken die we verzameld hebben, bijvoorbeeld de reden waarom u de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen. Deze statistieken gebruiken we om onze nieuwsbrief te verbeteren.


DE CHATFUNCTIE OP DE WEBSITE

De website van LI sports is voorzien van een chat functionaliteit. Met deze functionaliteit kunt u ons vragen stellen. Voor het voeren van een gesprek zijn persoonsgegevens niet noodzakelijk. Als u een uittreksel van het gesprek wenst te ontvangen kunt u gebruik maken van de e-mail transcriptie functie. Dan zijn persoonsgegevens nodig, in de vorm van een e-mailadres, om het verslag naar u te e-mailen. Ook kent de chatfunctionaliteit de mogelijkheid een naam toe te kennen tijdens het gesprek. Hier kunt u uw eigen naam of een pseudoniem gebruiken.


VERSTREKKING AAN DERDEN

We verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden (bedrijven of instellingen) als dat wettelijk verplicht is. Bijvoorbeeld wanneer de politie dit eist bij een vermoeden van een misdrijf.

LI sports werkt samen met subverwerkers, bijv. onze websitebeheerder. De partners waarmee we werken kunnen uw persoonsgegevens of die van uw klanten onder ogen krijgen. Het samenwerken met deze subverwerkers is voor LI sports essentieel in onze dienstverlening. Om ervoor te zorgen dat deze subverwerkers correct met deze data omgaan, heeft LI sports zogenaamde verwerkersovereenkomsten afgesloten met onze leveranciers.

Deze verklaring is alleen van toepassing op www.li-sports.com. Wij kunnen niet garanderen dat andere partijen nauwkeurig met uw persoonsgegevens omgaan.


INZAGE, WIJZIGING OF VERWIJDEREN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wilt u iets weten over de persoonsgegevens die we van u verzameld hebben? Neem dan contact met ons op. De contactgegevens staan onder punt 2 van deze privacy statement. Voor wat betreft uw persoonsgegevens mag u ons altijd vragen om:

Inzage in de precieze persoonsgegevens die we van u hebben.

Uitleg over de persoonsgegevens die we van u hebben en wat we daarmee doen.

Uw persoonsgegevens aan te passen als deze incorrect zijn.

Uw persoonsgegevens te verwijderen als deze bijv. niet correct of verouderd zijn.

Daarnaast mag u te allen tijde uw toestemming om uw persoonsgegevens te bewaren en verwerken intrekken of bezwaar maken tegen hoe we uw persoonsgegevens gebruiken.


BEWAREN VAN GEGEVENS

LI sports bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor onze dienstverlening. Nadat deze gegevens niet meer noodzakelijk zijn verwijderen we deze.


BEVEILIGING

LI sports treft maatregelen om persoonsgegevens te beschermen.

De toegang tot persoonsgegevens wordt altijd afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.

Persoonsgegevens worden na ontvangst opgeslagen op een afgeschermd systeem dat enkel toegankelijk is voor medewerkers van LI sports.

Het personeel van LI sports gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens.

LI sports maakt gebruik van een SSL-certificaat (secure socket layer).

LI sports registreert alle opvragingen van persoonsgegevens.


KLACHTEN

Hebt u een klacht over de manier waarop LI sports met uw privacy omgaat? Neem dan allereerst contact met ons op. We zullen uw klacht aanhoren en behandelen. Stel dat u vervolgens van mening bent dat we er samen niet ‘uitkomen’, kunt u altijd een tip sturen naar de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons) of naar de rechter stappen.

Vragen over deze privacy policy? Neem contact met ons op.