BOSA-subsidie voor bouw en onderhoud sportaccommodaties
24 juni 2020 

BOSA-subsidie voor bouw en onderhoud sportaccommodaties

Bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) kunnen sportverenigingen de BOSA-subsidie aanvragen. Deze regeling is onderdeel van het Nationaal Sportakkoord dat een deelakkoord over duurzame sportaccommodaties bevat.

Wat houdt de BOSA in?
De Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) is bedoeld als stimulans voor de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties, of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen. Het subsidiebedrag moet minimaal € 5.000 bedragen. De subsidie bedraagt 20% van de investeringssom inclusief btw. Is de investering duurzaam, zoals ledverlichting, dan kan er zelfs 30%

Budget
Van 2019 t/m 2024 is jaarlijks een subsidie beschikbaar voor sportverenigingen en stichtingen die investeren in de sportaccommodatie en sportmaterialen. Tot 2024 is er een budget van 80 miljoen euro per jaar beschikbaar. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Wanneer aanvragen?
Is het te verkrijgen subsidiebedrag minder dan € 25.000? Dan kan de subsidie enkel aangevraagd worden nadat het project is gerealiseerd. Aanvragen van subsidies boven de € 25.000 kunnen vooraf al ingediend worden. In het laatste geval krijgt een club 80% van het toegekende bedrag als voorschot. De resterende 20% wordt uitgekeerd na afronding van het project. Na een subsidieaanvraag heeft een club uiterlijk 9 maanden de tijd om te starten met de activiteiten. Het terugvragen van subsidie kan tot maximaal 12 maanden nadat de activiteiten zijn afgerond en betaald.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de BOSA of kunnen wij u ondersteunen bij het doen van de aanvraag? Wij helpen u graag. Bel 0113 405 806 of vul ons contactformulier in.

Over de schrijver
Reactie plaatsen