Sportveldverlichting Dark Licht vs Philips

Lichtvervuiling, strooilicht en lichthinder

Stel je voor, je vereniging bevindt zich in de bebouwde kom en wordt omringd door huizen en flats. Je wilt als vereniging led-sportveldverlichting installeren, maar moet met verschillende aspecten rekening houden. Tijdens het verlichten van de velden moet er rekening gehouden worden met lichtvervuiling, strooilicht en lichthinder voor mens en milieu. Ook als je vereniging niet in de bebouwde kom bevindt, is het belangrijk om rekening te houden met deze aspecten. Waarom zijn de onderwerpen lichtvervuiling, strooilicht en lichthinder zo belangrijk voor jouw vereniging? 

Lichtvervuiling

Uit meerdere studies van Britse onderzoekers is gebleken dat de wereldwijde lichtvervuiling in 25 jaar met 49% toegenomen. Ze baseren dit op satellietbeelden die tussen 1992 en 2017 zijn gemaakt. Op deze beelden is te zien dat er s ‘nachts steeds sterker verlicht wordt. Het grootste probleem is dat de wereldwijde verspreiding van kunstlicht het nachtelijke milieu aantast. Het is belangrijk dat het in de nacht donker blijft. Door slimmere keuzes kunnen we de lichtvervuiling flink terug dingen. Led lampen kunnen makkelijk gedimd worden en kunnen gemakkelijk richten op één punt, waardoor er weinig tot geen strooilicht ontstaat. 

Strooilicht 

Strooilicht is een van de onderwerpen, waar je als vereniging geen last van wilt hebben. Door strooilicht wordt al het licht wat uit de armaturen komt niet optimaal gebruikt. Hierdoor heb je vaak meerdere uitwaaiers die niet op het veld schijnen. 

Afbeelding 1

Afbeelding 1 laat dit goed zien. De rechterhelft van het veld wordt niet optimaal verlicht, waardoor je buiten het veld nog veel licht ziet. Dit licht heeft een sterke invloed op mens en milieu.

Afbeelding 2

In afbeelding 2 heeft de rechterkant van het veld nog steeds strooilicht. De linkerkant van het veld is verlicht met de Dark Licht armaturen en heeft weinig tot geen strooilicht. Al het licht wordt optimaal gebruikt door de reflectortechniek en er is weinig tot geen strooilicht. 

Lichthinder

Lichthinder is de overlast die veroorzaakt wordt door kunstlicht, in dit geval van led-sportveldverlichting. De mogelijke overlast die kunstmatige led-sportveldverlichting kan veroorzaken, beperkt zich niet alleen tot verblinding of verstoring door de lichtbron zelf, maar ook het feit dat de nachtelijke duisternis verhinderd wordt, kan als een vorm van lichthinder beschouwd worden. 

De reflectortechniek is duidelijk terug te zien aan de opvallende blokken die erin zitten. Bij ledverlichting wordt deze techniek gebruikt om lichtvervuiling, strooilicht en lichthinder tegen te gaan. Aan het gebruik van reflectortechniek zit een bijkomend voordeel: het led armatuur is een stuk efficiënter. Omdat bijna al het licht op het veld terechtkomt is er minder vermogen nodig om het benodigde licht te produceren. 

Regels lichthinder 

De verlichting op een sportveld moet uitgeschakeld zijn op de volgende momenten:

-       Tussen 23:00 avonds en 7:00 ochtenden. 

-       Op de momenten dat er niet gesport wordt op de accommodatie.

-       Op de tijden dat er geen onderhoud uitgevoerd wordt. 

SVV Scheveningen 

Tijdens de samenwerking met SVV Scheveningen was het van groot belang om één wedstrijdveld van 200 lux en twee trainingsvelden van 75 lux te verlichten met Dark Licht. De onderstaande video laat de situatie mooi zien. Het sportveld wordt omringd door woningen en appartementencomplexen. Ondanks dat de masten erg dicht op de woningen staan hebben ze door de Dark Licht armaturen geen last van hinderlijke inkijk of strooilicht in de woningen. 


Reactie plaatsen